Splošni pogoji poslovanja partnerskega programa (Affiliate) za spletno trgovino Očka Nakupuje.

Partnerski program (Affiliate) omogoča nagrajevanje posameznikov ali podjetij pri posredovanju naših vsebin, tako da jim upravitelj partnerskega programa pod določenimi pogoji izplača provizijo.

Posameznik oziroma podjetje je do provizije upravičen takrat, ko tretja oseba opravi nakup / transakcijo, do katere je prišla s klikom na uporabnikovo edinstveno spletno povezavo, ki jo je uporabnik delil na svojem socialnem omrežju ali spletni strani, ali ko kupec izvede nakup / transakcijo z uporabnikovo edinstveno kodo kupona.

Za pridružitev partnerskemu programu spletne trgovine Očka Nakupuje se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. Z registracijo v partnerski program se razume, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

Kdo se lahko pridruži in uporablja naš partnerski program?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo ob registraciji navedle pravilne podatke. Uporabnik partnerskega programa jamči za resničnost navedenih podatkov. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne, neustrezne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si pridržujemo pravico, da lahko ob pregledu registriranih podatkov, po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Posamezen partner ne sme odpreti več kot en (1) račun. Računi z identičnimi ali sorodnimi podatki bodo nemudoma izbrisani. Račun vsakršnega partnerja ni prenosljiv na tretjo osebo.

Partnerji se z registracijo v partnerski program Očka Nakupuje zavezujejo da:

 • Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic, temveč bo vsebina na strani unikatna.
 • Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
 • Da bodo vse objave in promocijski material objavljeni v skladu s pravilnikom partnerskega programa Očka Nakupuje. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. V primeru ponavljanja kršitev se lahko račun partnerja zablokira.
 • Da bo njihova stran v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije.
 • Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in na straneh, za katere imajo dovoljenje za upravljanje.
 • Da bodo priporočali oz. delili povezave tretjim osebam (provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva).

Partnerji se z registracijo v partnerski program Očka Nakupuje zavezujejo da ne bodo:

 • Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Očka Nakupuje. Upravljalec partnerskega programa si pridružuje pravico za prepoved objavljanja partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
 • Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalcev o njegovi povezavi s trgovino Očka Nakupuje in se izdajal za uradnega zastopnika.
 • Da ne bodo navajali neresničnih in nepreverjenih trditev o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Karbonoir.
 • Da ne bodo promovirali produktov preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenje za pošiljanje komercialnih sporočil (skladno z GDPR). V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.
 • Da ne bodo uporabljali domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka.

Uporaba enkratnega partnerskega popusta ob prvemu naročilu

Vsakemu partnerju, ki ga podjetje Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. odobri v partnerski program, bo v roku 7 dni na naveden e-mail poslana koda za enkratni 15 % popust. Kupon se lahko unovči le na spletni strani www.ocka-nakupuje.si v obdobju 2 mesecev od prejema. Maksimalen znesek za uporabo kupona znaša 60 € bruto zneska košarice pred uveljavljenim popustom. Uporabi se lahko samo za posamezne izdelke in posebne akcijske ponudbe. Uporabnik kupona se zavezuje za plačilo poštnine in morebitnih dodatnih stroškov metode plačila po trenutnemu veljavnemu ceniku spletne trgovine Očka Nakupuje. Izdelki prejeti po posebni ceni so namenjeni pripravi slik in izvedbi oglaševalskih in drugih aktivnosti za povečanje prodaje, podjetje Karbonoir pa ima pravico do uporabe intelektualne lastnine pripravljene v sklopu tega nakupa, za uporabo v lastne marketinške namene. Z uporabo kupona v spletni trgovini Očka Nakupuje, se partner strinja s temi pogoji.

Izplačila

Izplačila se izvedejo 1x na mesec, na način katerega je navedel uporabnik, vendar le v primeru, da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (30 €). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu. Provizija se, v primeru da v mesecu ne dosežete minimalnega zneska izplačila, prenese v seštevek k naslednjemu mesecu, vse dokler se ne doseže višine minimalnega izplačila. Izplačila se izvedejo med 10.-20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Znesek dogovorjene provizije se obračuna od neto vrednosti naročenega izdelka (torej vrednost izdelka z morebitnim uporabljenim kuponom in brez DDV). Do provizije ste upravičeni samo za uspešno zaključene prodaje. Med uspešno zaključene prodaje se ne štejejo neprevzeti in vrnjeni paketi.

Izplačila provizij omogočamo na naslednje načine:

 1. Pravne osebe in fizične osebe z odprtim s.p. – vkolikor imate podjetje ali pa delujete kot samostojni podjetnik, vam lahko znesek provizije poravnamo po izstavljenem računu.
 2. Fizične osebe imate za izplačilo provizije na voljo naslednje opcije:
   • Če ste študent/ka in imate veljaven študentski status: V tem primeru vam zaslužek lahko nakažemo preko študentskega servisa. Zaslužena neto provizija bo predstavljala bruto-bruto znesek nakazila preko študentske napotnice, prejeli pa boste neto znesek, po odštetih prispevkih, ki jih obračunava študentski servis. Znesek bo na vašo študentsko napotnico nakazan po prejemu zahtevka za izplačilo, ki ga oddate v vašem partnerskem računu.

Prekinitev sodelovanja

Podjetje Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. lahko po lastni presoji in brez drugih obveznosti prekine sodelovanje s partnerjem, ki preko partnerskega programa od uspešne potrditve in registracije v partnerski program pa do obdobja 4 mesece po tem ni ustvaril nobene prodaje. Pred prekinitvijo podjetje partnerja tudi kontaktira in preveri, če obstajajo še kakšne možnosti, da se sodelovanje vseeno podaljša, vendar ne za dlje kot 6 mesecev od uspešne potrditve registracije partnerja. 

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine Očka Nakupuje nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi spletni trgovini Očka Nakupuje, si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@ocka-nakupuje.si. Zaprtje računa bo opravljeno najkasneje v petih (5) delovnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. poravnalo svoje obveznosti do partnerja v najkasneje šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov, nižjih od 30 €.

Partnerjem za katere je bilo ugotovljeno, da so kršili pravila sodelovanja, podjetje Vsi sodelujoči se strinjajo, da podjetje Karbonoir d.o.o. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine Karbonoir. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.ni dolžno izplačati provizij.

Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da podjetje Spletna trgovina Očka Nakupuje, Blaž Klemen s.p. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu spletna trgovina Očka Nakupuje. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.

Splošno

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.
Košarica